JewishCom.be

Home / News / Front Page / Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België heeft een nieuwe voorzitter

Tijdens haar zitting van 22 april 2015, heeft de Algemene Vergadering van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) Meester Philippe Markiewicz verkozen tot voorzitter van het CICB.Meester Markiewicz volgt aldus Julien Baron Klener op, die de eerbiedwaardige tweehonderdjarige instelling deze 15 laatste jaren heeft voorgezeten.Wij wensen de nieuwe voorzitter veel succes toe.

La libre - 24 Avril 2015 - La personnalité

La libre - 24 april 2015 - La personnalité (de persoonlijkheid)