JewishCom.be

Home / Niewsberichten / Eerste pagina / Persmededeling van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België neemt met grote voldoening akte van de uittreksels uit het tweede deel van “Jezus van Nazareth” door Paus Benedictus XVI, die de Heilige Stoel zopas publiceerde.

Het Consistorie beschouwt de pauselijke tekst als een belangrijke vooruitgang die op expliciete wijze de Joden vrijspreekt van elke verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus. Op die manier wordt een einde gesteld aan een beschuldiging die, jammer genoeg, de basis vormde voor de catechese der verguizing waarvan het Joodse volk gedurende omzeggens twee millennia het slachtoffer was. Wij zijn ervan overtuigd dat de pauselijke tekst er fundamenteel toe zal bijdragen om de catechese der verguizing om te buigen naar een catechese van waardering en de wederzijdse kennis en de dialoog tussen onze beide levensbeschouwingen verder zal bevorderen.

Wij spreken de hoop uit dat de nieuwe catechese door de Kerk alom worde verspreid.

Albert Guigui, Opperrabbijn  &    Prof. Dr. Julien Klener, Voorzitter