JewishCom.be

Chalom

Chalom , bienvenue sur le nouveau site du Consistoire Central Israélite de Belgique. Différentes rubriques peuvent y être consultées :

Bonne navigation !

Sjalom

Sjalom, welkom op de nieuwe site van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.

Volgende rubrieken kunnen worden geraadpleegd :

Aangenaam surfen gewenst !

Shalom

Shalom!

Welcome to the Jewish Central Consistory of Belgium’s new site.  You may consult the following pages on this site:

Happy browsing!

Herdenking van de aanval op Transport XX - Boortmeerbeek 23 april 2017

Het thema was dit jaar : “Muziek in tijden van oorlog en herinnering”
Muzikale bijdragen van het Crescendokoor, Simon Gronowski en Paul     Ambach (Boogie Boy)
In naam van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB),     hield Michel Laub, secretaris-generaal CICB volgende toespraak :
Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren van het Schepencollege van Boortmeerbeek,
Geachte tegenwoordige en voormalige leden [...]

Bericht van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) aan het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB)

Aan:
Mr Philippe Markiewicz
Voorzitter Centraal Israëlitisch Consistorium België
Joseph Dupontstraat 2
1000               BRUSSEL
SHF/bsb 2016/169
Brussel, 1 december 2016.

Geachte Meester Philippe Markiewicz,
Beste  voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie,
Waarde broeder,
Volgend jaar wordt wereldwijd de 16de-eeuwse Kerkhervorming herdacht, waarvan als beginpunt het jaar 1517 wordt beschouwd, het jaar waarin de Augustijner monnik Maarten Luther zijn stellingen aan de slotkapel van Wittenberg [...]

Herdenking Transport XX - Boortmeerbeek, 17 april 2016

Op 19 april 1943 dwongen 3 jonge Brusselaars - Robert Maistriau, Jean Franklemon en Yura (Georges) Livschitz - het XXste Transport van Joodse gedeporteerden die vanuit de Dossinkazerne te Mechelen naar de nazi-uitroeiingskampen werden weggevoerd tot stilstand op de spoorlijn tussen Boortmeerbeek en Haacht. Zeventien gedeporteerden konden op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek ontsnappen.
Nergens [...]

synagoge_van_brussel

Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft op maandag, 12 oktober 2015, een bezoek gebracht aan de Hoofdsynagoge in Brussel.

In het gebouw van de Hoofdsynagoge zetelt ook het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB), de officiële vertegenwoordiging van het Belgische jodendom.
Minister-president Bourgeois dankte de joodse gemeenschap voor hun engagement in de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen van ons land.
De Vlaamse minister-president werd uitgenodigd door Philippe Markiewicz, voorzitter van de Consistorie.
“Het is de eerste keer [...]

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België heeft een nieuwe voorzitter

Tijdens haar zitting van 22 april 2015, heeft de Algemene Vergadering van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) Meester Philippe Markiewicz verkozen tot voorzitter van het CICB.Meester Markiewicz volgt aldus Julien Baron Klener op, die de eerbiedwaardige tweehonderdjarige instelling deze 15 laatste jaren heeft voorgezeten.Wij wensen de nieuwe voorzitter veel succes toe.

Toespraak van prof. J. Klener, voorzitter van het Consistorie, op de jaarlijkse herdenking georganiseerd door het Forum der Joodse Organisaties op donderdag 8 mei 2014 in de nabijheid van het Monument voor de Gedeporteerde Antwerpse Joodse Burgers

Dames en Heren in uw hoedanigheden, verantwoordelijkheden en uw rijkgeschakeerde eigenheden,
Wie kent niet  het sombere bijbelverhaal over de noodlottige ruzie tussen Kaïn en de ongelukkige Abel? Een joods commentaar voegt aan de broedertwist de bedenking toe, dat men, gezien het recurrent-deprimerend morele gedragspatroon van de mens, de beenderen van Abel, in feite, overal ter wereld [...]

Op de eenentwintigste herdenking van Transport XX, die op 27 april 2014 in Boortmeerbeek plaatsvond, namen 2 leerlingen van GBS Boortmeerbeek, Anna en Lauren, het woord

Anna :
5 jaar oorlog
5 jaar pure hel
5 jaar van onwetendheid
5 jaar opgesloten in een cel
Het verbaast me wat je allemaal kunt doen op 5 jaar,
Maar dit is zeker niet voor herhaling vatbaar…
Lauren:
Vandaag zijn we hier allemaal samengekomen ter herdenking van het XXste Transport.
Het is 71 jaar geleden dat een paar jongeren een treindeur openmaakten.
17 mensen zijn [...]