JewishCom.be

Chalom

Chalom , bienvenue sur le nouveau site du Consistoire Central Israélite de Belgique. Différentes rubriques peuvent y être consultées :

Bonne navigation !

Sjalom

Sjalom, welkom op de nieuwe site van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.

Volgende rubrieken kunnen worden geraadpleegd :

Aangenaam surfen gewenst !

Shalom

Shalom!

Welcome to the Jewish Central Consistory of Belgium’s new site.  You may consult the following pages on this site:

Happy browsing!

20200419_130334_001

Herdenking Transport XX te Boortmeerbeek op 19 april 2020

Dit jaar kon de jaarlijkse plechtigheid, die sedert 1993 elk jaar te Boortmeerbeek plaatsvindt om de aanval op Transport XX te herinneren en om hulde te brengen aan de 3 dappere jonge helden die deze aanval op 19 april 1943 uitvoerden, uiteraard niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis.
Maar de voormalige Burgemeester en tegenwoordige Schepen van vaderlandslievende verenigingen van Boortmeerbeek, Dhr. Michel [...]

CMT by BESC

Belangrijke mededeling

Waartoe dient de Coronavirus-hotline van de Gemeenschap ?

De behoeften identificeren (Medische, psychologische, logistische, financiële steun, voeding, enz…)

Inlichten over de gemeenschapsproblematieken (Gebeurtenissen, contacten, cyclussen van het leven, enz…)

Inlichten over de gemeenschapsmogelijkheden (Oorden, diensten, enz …)

Tel: 02/319.82.51
Let op, de hotline heeft niet de roeping om de plaats in te nemen van de staatsinlichtingen.
Officieel groen nummer : 0800/14.689

Persbericht van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België van 24 februari 2020 i.v.m. het Carnaval van Aalst 2020

De joodse gemeenschap van België werd diep geschokt en gekwetst door een zeker aantal karikaturen die op 23 februari 2020 op het carnaval van Aalst te voorschijn zijn gekomen.
Opnieuw waren sommige van deze uitbeeldingen van de leden van de joodse gemeenschap duidelijk onaanvaardbaar in een democratie zoals de onze.
In een communiqué dat op 23 februari [...]

Carnaval van Aalst 2019 - UNIA : vergadering op 23 oktober 2019 te Aalst

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België vindt de wijze waarop de joden tijdens het carnaval 2019 te Aalst afgebeeld werden onaanvaardbaar
en van uiterst slechte smaak.
Hij veroordeelt krachtig deze karikaturale representaties die op erge wijze de joodse gemeenschap van ons land hebben gekwetst. Humor betekent niet dat men zich alles mag veroorloven.
Onder beschermheerschap van UNIA en [...]

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB)

In 1808 werd het Consistorie opgericht als de centrale vertegenwoordiging van het jodendom. Het grondgebied van het toekomstige België maakte toen deel uit van het Franse keizerrijk.
In 1832, onmiddellijk na de onafhankelijkheid van ons land, ontstond het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, als opvolger van de napoleontische instelling.
Het CICB waarborgt, in het ganse [...]

Jaarlijkse Herdenking Transport XX : 5 mei 2019 te Boortmeerbeek

Toespraak van Michel Laub in naam van de Joodse Gemeenschap van België
Geachte Mevrouw De Burgemeester,
Geachte Heer Eerste Schepen,
Dames en Heren Schepenen en leden van de Gemeenteraad van Boortmeerbeek,
Geachte Dames en Heren Hoogwaardigheidsbeleders,
Dames en Heren Oud-Verzetsstrijders, Oud-Gedeporteerden en Ondergedoken kinderen,
Dames en Heren, Beste Vrienden,
Dankzij het dynamisch en moedig initiatief van de overheden van Boortmeerbeek, komen [...]

01

Herdenkingsplechtigheid transporten XXI en XXII A-B op 16 september 2018 te Langdorp

Op 16 September j.l. , werd door de gemeenten Aarschot en Langdorp een herdenkingsmonument ingehuldigd ter herinnering aan de doorgang op de treinsporen in Langdorp, 75 jaren geleden, in de zomer van 1943,  van 2 konvooien van joodse gedeporteerden naar Auschwitz, de konvooien XXI op 31 juli 1943 en XXII A-B op 20 september 1943.
Deze [...]