JewishCom.be

Chalom

Chalom , bienvenue sur le nouveau site du Consistoire Central Israélite de Belgique. Différentes rubriques peuvent y être consultées :

Bonne navigation !

Sjalom

Sjalom, welkom op de nieuwe site van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.

Volgende rubrieken kunnen worden geraadpleegd :

Aangenaam surfen gewenst !

Shalom

Shalom!

Welcome to the Jewish Central Consistory of Belgium’s new site.  You may consult the following pages on this site:

Happy browsing!

PERSBERICHT CENTRAAL ISRAËLITISCH CONSISTORIE VAN BELGIË : BESNIJDENIS

Met enorme verbazing is er kennisgenomen van de uitzending van De Tafel van Gert op Play4 op 15
november 2023.
De inhoud van de informatie die is weergegeven door de heer (en niet Rabbijn) Friedman, en
incorrect.
Vooreerst dient de nadruk erop te worden gelegd dat de Joodse rituele besnijdenis een absolute
hoeksteen is binnen het Joodse geloof, die onderworpen [...]

De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid te Boortmeerbeek vond dit jaar opnieuw plaats na de onderbreking omwille van de covid-pandemie

Tijdens W.O.II werden joodse mannen, vrouwen en kinderen met treintransporten vanuit de Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz gedeporteerd.OP 19 april 1943 werd het XXste Transport op de spoorlijn tussen Boortmeerbeek en Haacht door drie jonge Brusselaars Robert Maistriau, Jean Franklemon en Yura Livschitz tot stilstand gedwongen. Zeventien gedeporteerden konden in Boortmeerbeek uit die trein ontsnappen en [...]

Gedicht opgedragen aan Y. Livschitz, R. Maistriau en J. Franklemon door Mevr. K. Van Cleynenbreugel, Dorpsdichter Haacht, voorgelezen op de Herdenking Transport XX te Boortmeerbeek op zondag 10 april 2022 door haar zoon Berend

Konvooi XX
Het spoor bijster,
licht breekt in duizend scherven.
In duisternis verloren gewaand,
de geliefden, de verlorenen
maar niet voorgoed.
Want deuren geopend,
op de tast gevonden.
Gelopen voor het Leven.
Licht dat zich heelt.
Helden,
zij worden stil geboren.
Zij weten Wie één mens redt,
redt de hele wereld.

img_9930

Toespraak van Michel Laub, secretaris-generaal Consistorie

BMB 10 april 2022
Thema: Sporen naar herinnering
Geachte Mevrouw de Burgemeester van BMB, Mevrouw Karin Derua,
Geachte heer Michel Baert, voormalige Burgemeester van BMB, tegenwoordige Gemeenteraadslid, en plaatselijke voorzitter van het Nationale Strijdersbond van België, de NSB en coördinator van deze belangrijke plechtigheid,
Geachte heer vertegenwoordiger van de Ambassade van Israël,
Dames en Heren Schepenen en leden van de Gemeenteraad [...]

Herdenkingsplechtigheid aanval op Transport XX te Boortmeerbeek op zondag 10 april 2022

Toespraak van Dhr. Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin
Excellentie, geachte gasten, dames en heren,
Niet minder dan 25.490 Joden en 353 Roma werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de Dossinkazerne in Mechelen gedeporteerd. De meesten keerden nooit terug. Het XXste transport is één van de 28 transporten die uit Mechelen vertrokken, maar het heeft een bijzondere [...]

OVERLEGORGAAN VAN CHRISTENEN EN JODEN IN BELGIË (O.C.J.B.) Boodschap en oproep voor de Vrede in Oekraïne

” Hebben wij niet allen één Vader; heeft niet dezelfde God ons geschapen?” (Mal 2,10). In die éne God die ons allen geschapen heeft en onze Vader is zijn wij zusters en broeders geroepen om vredevol samen te leven en de Vrede en het Broederschap steeds verder uit te bouwen en te ontwikkelen. De gruwelijke [...]

Het verbod van het slachten volgens de ritus : een onevenredige maatregel

Ondervraagd door het Belgisch Grondwettelijk Hof, heeft het Europees Hof van Justitie te Luxemburg eind 2020 beslist zich uit te spreken tegen het gunstig advies voor de Joodse Gemeenschap van zijn eigen advocaat-generaal.
Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de voorafgaande omkeerbare verdoving van de dieren voor hun slachten veroorlooft de Joodse religieuze wet te respecteren, [...]