JewishCom.be

Chalom

Chalom , bienvenue sur le nouveau site du Consistoire Central Israélite de Belgique. Différentes rubriques peuvent y être consultées :

Bonne navigation !

Sjalom

Sjalom, welkom op de nieuwe site van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.

Volgende rubrieken kunnen worden geraadpleegd :

Aangenaam surfen gewenst !

Shalom

Shalom!

Welcome to the Jewish Central Consistory of Belgium’s new site.  You may consult the following pages on this site:

Happy browsing!

01

Herdenkingsplechtigheid transporten XXI en XXII A-B op 16 september 2018 te Langdorp

Op 16 September j.l. , werd door de gemeenten Aarschot en Langdorp een herdenkingsmonument ingehuldigd ter herinnering aan de doorgang op de treinsporen in Langdorp, 75 jaren geleden, in de zomer van 1943,  van 2 konvooien van joodse gedeporteerden naar Auschwitz, de konvooien XXI op 31 juli 1943 en XXII A-B op 20 september 1943.
Deze [...]

Toespraak van Michel Laub gehouden op 22 april 2018 op de jaarlijkse herdenking van Transport XX te Boortmeerbeek

BMB 22 april 2018
Geachte heer Burgemeester,
Geachte heer vertegenwoordiger van de Ambassade van de Staat Israël,
Dames en Heren van het Schepencollege en van de Gemeenteraad van Boortmeerbeek,
Geachte tegenwoordige en voormalige leden van de organisatie van deze jaarlijkse plechtigheid in Boortmeerbeek,
Geachte voormalige verzetsstrijders, oud-gedeporteerden, en ondergedoken kinderen,
Dames en Heren,
Beste Jongens en Meisjes,
Beste Trouwe Vrienden,
Vóór de bewuste foto’s [...]

Perscommuniqué van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, officieel orgaan van het Belgische jodendom, bevoegd o.m. tot het domein van de Sjehita (het slachten volgens de joodse ritus) in ons land, heeft de advocaten Emmanuel Jacubowitz, Evelyne Maes en Clémentine Caillet belast met het indienen van een beroep bij het Grondwettelijk Hof van België tegen het Waalse [...]

04/10/2017 : colloquium gehouden op de Senaat : de bijdrage van de erkende erediensten aan onze samenleving

Toespraak van Mevrouw Nadine Iarchy, in naam van de Israëlitische Eredienst
Dames en Heren,
Ik leid een behoudsgezind traditioneel joods leven. Wat bedoel ik hiermee? Ik volg niet alle regels en wetten van het jodendom, maar wel de voornaamste feestdagen.
Dit brengt een vorm van evenwicht in mijn leven, in mijn tijdsschema. De herfstfeesten, zoals wij ze nu [...]

Toespraak van Dhr. Bart Somers, Burgemeester van de Stad Mechelen (*), tijdens de jaarlijkse herdenkingsbedevaart aan kazerne Dossin op 10 september 2017

Excellenties,
Dames en Heren,
Als burgemeester van Mechelen heet ik u allen van harte welkom op deze jaarlijkse herdenkingsbedevaart aan kazerne Dossin.
Deze plek staat symbool voor de gruwel van de holocaust, de genadeloze vervolging en vernietiging van Joden en Zigeuners door de nazi’s. Dossin als het voorgeborchte van de hel van Auschwitz. Hier werden onschuldigen bijeengedreven, opgesloten, [...]

Toespraak van Mevrouw Bianca DEBAETS, Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn & Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de jaarlijkse herdenkingsbedevaart aan Kazerne Dossin op 10 september 2017

Dames en heren,
Letterlijk een maand geleden stond John Aguilar op zijn hoede te kijken naar een groep mannen die op een paar tiental meter van hem af stond. Ze waren gewapend met semi-automatische geweren. Zelfs met maar één van die geweren kun je in een halve minuut tientallen mensen neermaaien. Aguilar is een 30 jarige, [...]

Herdenking van de aanval op Transport XX - Boortmeerbeek 23 april 2017

Het thema was dit jaar : “Muziek in tijden van oorlog en herinnering”
Muzikale bijdragen van het Crescendokoor, Simon Gronowski en Paul     Ambach (Boogie Boy)
In naam van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB),     hield Michel Laub, secretaris-generaal CICB volgende toespraak :
Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren van het Schepencollege van Boortmeerbeek,
Geachte tegenwoordige en voormalige leden [...]