JewishCom.be

Home / Niewsberichten / Eerste pagina / Moordaanslag Toulouse

Op maandag 19 maart 2012, werden de kinderen en het personeel van een joodse school in Toulouse het slachtoffer van een onnoemelijke gruweldaad.
Een moordenaar opent het vuur  op ouders die hun kind naar school begeleiden en achtervolgt vluchtende kinderen tot op de speelplaats om ze daar in koelen bloede neer te schieten.
Drie kinderen en één leerkracht verliezen het leven….
Omgebracht louter en alleen omdat ze joods zijn, net zoals tijdens de horribele nazi-jaren.
Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België neemt met afschuw en weerzin kennis van deze schanddaad, die ook gericht is tegen de joodse gemeenschap in haar geheel.
In ons land, net zoals  in andere staten van de Europese Unie, moeten joodse instellingen, en heel in het bijzonder joodse scholen, permanent extrabeveiligd en bewaakt worden tegen  mogelijke aanslagen.  Zelfs na de Sjoa is het  joodse mensen  niet gegund,  om in alle omstandigheden te genieten van een traumaloze vrijheid.
Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, leeft ten innigste mee met de getroffen families en biedt hen zijn blijken aan van doorvoeld medeleven.