JewishCom.be

Home / Niewsberichten / Eerste pagina / Ontmoeting vertegenwoordiging NCJGBRH met Senator Ph. Mahoux op 10 oktober 2012

De Nationale Commissie van de Joodse Gemeenschap van België voor de Restitutie en Herinnering (NCJGBRH) werd vijftien jaar geleden opgericht door vertegenwoordigers van het Forum der Joodse Organisaties en het Coördinatiecomité van de Joodse organisaties van België. Vervolgens hebben vertegenwoordigers van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, en de vertegenwoordigers van organisaties in België die zich inzetten voor de joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zich hierbij aangesloten.

De NCJGBRH bracht haar opdracht met betrekking tot de restituties tot een goed einde. Maar spant zich verder in voor de rechten van de slachtoffers en voor de herinnering.

Initieel werd eraan gedacht dat de NCJGBRH zou ontbonden worden na de oprichting van de STICHTING van het Jodendom van België. Later werd het evident, mede in hoofde van wijlen David Susskind, dat de NCJGBRH haar werk diende verder te zetten met het oog op de verdediging van de rechten van de slachtoffers en de herinnering.

Aansluitend op de toespraak van Premier Elio Di Rupo in Mechelen gehouden op 9 september jl. ontmoette een vertegenwoordiging bestaande uit Klener Julien, Philippe Markiewicz, Eli Ringer, en Judith Kronfeld op 10 oktober 2012 Senator Philippe Mahoux, mede-indiener van een voorstel tot opvolging van het Ceges verslag “Gewillig België”. De ontmoeting werd tevens bijgewoond  Dhr M. Mercenier, medewerker van de senator.

Tijdens deze ontmoeting hebben de vertegenwoordigers de hoop verwoord dat het bewuste verslag eindelijk tot concrete gevolgen zou leiden.

In de loop van het onderhoud beklemtoonde Sen. Mahoux dat hij erg getroffen is door de minder vlotte wijze waarop de dossiers met aanvragen om erkenning van oorlogsslachtoffers door de medische commissies worden behandeld in het noorden van het land in vergelijking met de positievere afhandeling in de Brusselse en Waalse regio’s.

Sen. Mahoux bracht de delegatie op de hoogte van het feit dat hij zijn inzet verderzet en zo zijn voorstel tot resolutie opnieuw heeft ingediend en hierbij de ondertekende steun heeft gekregen van bijna alle democratische partijen. Tevens  heeft hij erop aangedrongen dat zijn tekst op de agenda van de ad hoc commissie zou worden geplaatst.

Tot slot heeft Sen. Mahoux met kracht verzekerd dat antisemitisme, net als iedere andere vorm van racisme totaal onaanvaardbaar is, en dat in deze het onderwijs, de lerarenopleiding en gepaste leermiddelen een onontbeerlijke noodzaak zijn.

De NCJGBRH