JewishCom.be

Home / Niewsberichten / Eerste pagina / Carnaval van Aalst 2019 - UNIA : vergadering op 23 oktober 2019 te Aalst

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België vindt de wijze waarop de joden tijdens het carnaval 2019 te Aalst afgebeeld werden onaanvaardbaar
en van uiterst slechte smaak.

Hij veroordeelt krachtig deze karikaturale representaties die op erge wijze de joodse gemeenschap van ons land hebben gekwetst. Humor betekent niet dat men zich alles mag veroorloven.

Onder beschermheerschap van UNIA en van het Forum der Joodse Organisaties, werd door de deelnemers aan het carnaval van Aalst bezoek gebracht aan het Museum van Deportatie te Mechelen. Dit bezoek heeft hen de mogelijkheid gegeven om van de afgrijselijkheid van de Sjoa, de uitroeiing van joden tijdens Wereldoorlog II, bewust te worden. De helft van de joden die in België leefden werden tijdens deze periode afgeslacht.

Het Consistorie betreurt de afwezigheid van de Burgemeester van Aalst tijdens dit bezoek.

Tijdens een vergadering die op deze 23 oktober 2019 te Aalst heeft plaatsgevonden, onder beschermheerschap van UNIA, kon de dialoog tussen de aanwezige leden van de joodse gemeenschap en deelnemers aan het carnaval van Aalst worden voortgezet.

Het Centraal Israëlitisch Consistorie en het Forum hebben op de verdediging van de waarden van de democratie aangedrongen, alsook op de strijd tegen elke vorm van racisme en antisemitisme en op het respect voor de Andere.

De joodse gemeenschap wenst steeds dialoog aan te bevelen, maar nodigt tevens de deelnemers aan het carnaval van Aalst uit om, ter gelegenheid van de volgende carnavals, blijk te geven van terughoudendheid.