JewishCom.be

Home / Niewsberichten / Eerste pagina / Belangrijke mededeling

Waartoe dient de Coronavirus-hotline van de Gemeenschap ?

  • De behoeften identificeren (Medische, psychologische, logistische, financiële steun, voeding, enz…)
  • Inlichten over de gemeenschapsproblematieken (Gebeurtenissen, contacten, cyclussen van het leven, enz…)
  • Inlichten over de gemeenschapsmogelijkheden (Oorden, diensten, enz …)

Tel: 02/319.82.51

Let op, de hotline heeft niet de roeping om de plaats in te nemen van de staatsinlichtingen.

Officieel groen nummer : 0800/14.689

CMT by BESC