JewishCom.be

Home / Niewsberichten / Eerste pagina / Bericht van het O.C.J.B. (Overlegorgaan van Christenen en Joden in België)

Sinds vorige maand worden enkele Europese landen weer met religieus terrorisme geconfronteerd. In Frankrijk werd op 16 oktober 2020 een leraar geschiedenis op gruwelijke wijze om het leven gebracht, en op 29 oktober vielen bij een aanslag in de Notre-Dame van Nice drie doden. Op maandag 2 november vermoordden terroristen in de buurt van de synagoge in Wenen vier mensen en verwondden er 22. Met afschuw zien en lezen wij het nieuws, en worden wij ook weer herinnerd aan de vorige aanslagen, ook bij ons in België.

Wij bidden voor en denken aan de naasten van de slachtoffers. Wij gedenken hen voor wie het verleden door deze aanslagen weer actueel wordt; een verleden dat door de mensheid nog niet verwerkt werd, en dat tot op vandaag blijft doortrillen. Wij denken aan diegenen wiens religieuze plaatsen door aanslagen gebrandmerkt worden. Wij bidden niet alleen voor onze Christelijke, Joodse en seculiere zusters en broeders, maar ook voor onze Moslim medemensen waarvan de overgrote meerderheid in Europa tegen deze aanslagen is, maar die ongewild als medestanders van dit Islamterrorisme worden meegesleurd.

Radicalisme is een gif in onze maatschappij waarbij een heel kleine minderheid zonder enig respect voor mensenlevens, religieuze en seculiere waarden en tradities chaos wil creëren of een levensbeschouwelijk ideaal wil opleggen. Langs één kant moet radicalisme op alle mogelijke manieren onderzocht en bestreden worden, maar langs de andere kant moet respect voor de ander in zijn of haar totaal anders-zijn verder (of weer) aangeleerd en onderlijnd worden. Het onderwijs en de levensbeschouwelijke instellingen spelen bij dit laatste een cruciale rol.

Wij blijven vertwijfeld achter. Wat gaat er de volgende weken gebeuren? Welk land en welke stad is de volgende op de lijst? Laten wij bidden om kracht om met deze twijfels om te gaan, en om hoop op een warmere samenleving.

Ds Harry Sinnaghel - Voorzitter O.C.J.B.