JewishCom.be

Home / Eerste pagina / OVERLEGORGAAN VAN CHRISTENEN EN JODEN IN BELGIË (O.C.J.B.) Boodschap en oproep voor de Vrede in Oekraïne

” Hebben wij niet allen één Vader; heeft niet dezelfde God ons geschapen?” (Mal 2,10). In die éne God die ons allen geschapen heeft en onze Vader is zijn wij zusters en broeders geroepen om vredevol samen te leven en de Vrede en het Broederschap steeds verder uit te bouwen en te ontwikkelen. De gruwelijke oorlog in Oekraïne heeft de Vrede gebroken, maar zal het Broederschap nooit kunnen breken. De leden van het O.C.J.B. doen een dringende oproep aan alle gelovigen en aan alle mensen van goede wil om massaal hulp te bieden aan hun zusters en broeders in Oekraïne. In deze dramatische omstandigheden is elke bijdrage, elke handeling belangrijk om de wonden te helen, het lijden te verzachten en de verwoestingen te herstellen. “Wie één leven redt, redt de hele wereld !”(Yerushalmi Talmoed, Traktaat Sandhedrin 37a) In deze droevige tijden klinken de woorden van de profeet Hosea 6,6 “Ik verkies liefde en geen offers” nog krachtiger in onze oren en sporen ze ons aan om ons in woord en daad in te zetten voor onze zusters en broeders in Oekraïne. Zij rekenen op ons, laten we samenwerken aan het herstel van  de Vrede. De kracht van een verenigd Broederschap is groot.